Судова влада України
Солом'янський районний суд міста Києва
Технічна підтримка
Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень суду

25 грудня 2013, 17:30

 

 

Перелік питань

на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції"

 

I.      Питання на перевірку знання Конституції України.

1. Основні розділи Конституції України.

2. Форма правління в Україні (стаття 5).

3. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

5. Найважливіші функції держави (стаття 17).

6. Державні символи України (стаття 20).

7. Конституційне право на працю (стаття 43).

8. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

9. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

10. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

11. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

12. Система судів в Україні (стаття 125).

13. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

14 Статус прокуратури України за Конституцією України.

15. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".

 

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України "Про державну службу" (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

5. Основні права державних службовців (стаття 11).

6. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

7. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

8. Присяга державних службовців (стаття 17).

9. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

10. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

11. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

12. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

13. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

14. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

15. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

 

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції ".

1. Поняття корупції та корупційного правопорушення.( стаття 1).

2. Принципи запобігання і протидії корупції (стаття 3).

3. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення ( стаття 4).

4. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

5. Обмеження щодо використання службового становища (стаття 6).

6. Обмеження щодо одержання подарунків (пожертв) (стаття 8).

7.Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 11).

8.Фінансовий контроль державних службовців(стаття 12).

9.Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

10. Вимоги щодо прозорості інформації (стаття 16).

11. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 19).

12.Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

13.Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

14. Нормативно-правові акти та рішення, видані внаслідок вчинення корупційного правопорушення ( стаття 24).

15.Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).»

 

 

 

Перелік питань

на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Солом’янського районного суду м. Києва (IV-V блоки питань)

 

 

Питання на перевірку знання цивільно-процесуального законодавства  України (секретарі с/з)

Цивільне судочинство та його стадії.

Поняття і значення принципів цивільного процесу.

Мова, якою здійснюється цивільне судочинство (ст. 19).

Форма і зміст позовної заяви. Пред’явлення позову (ст.118, 119).

Фіксування судового засідання технічними засобами. Журнал судового засідання ( ст. 197, 198).

Види судових рішень. Порядок їх ухвалення та форма (ст. 208, 209 ).

Негайне виконання судових рішень (ст. 367).

Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви (ст. 121).

Оформлення виконавчого листа, його зміст (ст. 369, ЗУ «Про виконавче провадження»).

Поняття судового наказу ( ст. 95).

Набрання рішенням суду законної сили (ст. 223).

Заочний розгляд справи ( гл. 8)

Судові повістки та повідомлення. Зміст, різниця., термін вручення (ст. 74, 75). 

Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі (ст. 222).

Окреме провадження (ст. 234).

 

Питання на перевірку знання кримінально-процесуального законодавства України (секретарі с/з)

Завдання кримінального провадження (ст.2);

Загальні засади кримінального провадження (ст.7);

Свідок. Права та обов’язки свідка (ст.65,66);

Поняття доказів. Належність та допустимість при визначенні відомостей доказами (ст. 84-90);

Запобіжні заходи. Застава, як один із видів запобіжних заходів (ст.176,182);

Обстави, що виключають участь слідчого судді, судді та присяжного у кримінальному провадженні ( ст.7);

Порядок і строки апеляційного оскарження (ст.395);

Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення (глава 5);

Негласні слідчі (розшукові) дії (ст.246, 275).

 

Питання на перевірку знання Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді АРК та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ  (секретарі с/з)

Фіксування судового процесу (судового засідання) за допомогою технічних засобів.

Робота з матеріалами кримінального провадження у стадії підготовчого провадження.

Робота з цивільними позовними заявами та заявами окремого провадження, у відкритті провадження у справі за якими відмовлено.

Фіксування судового процесу (судового засідання) за допомогою технічних засобів.

Робота з заявами у цивільних справах, які залишено без руху.

Порядок роботи з речовими доказам.

Формування судових справ.

Номенклатура справ суду.

 

Питання на перевірку знання кадрового діловодства, Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді АРК та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ , ЗУ «Про інформацію», (консультант з кадрової роботи)

Оформлення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у суді.

Порядок ведення трудових книжок. Чи вносяться до трудової книжки працівника записи про накладення дисциплінарних стягнень?

Оформлення та порядок стажування державних службовців.

Оформлення обчислення стажу державної служби.

Порядок підготовки і видача довідок працівникам суду.

Складання графіку надання відпусток.

Присвоєння рангів державних службовців.

Підготовка проектів наказів.

Формування особових справ працівників суду.

Порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань.

Декларування доходів державними службовцями.

Порядок проведення атестації державних службовців.

Формування кадрового резерву.

Види відпусток, їх тривалість для суддів, державних службовців та службовців.

Види і порядок надання матеріальної допомоги суддям, державним службовцям, службовцям та робітникам суду.

Порядок оформлення відпусток у зв’язку з навчанням.

Порядок оформлення відряджень працівників суду.

Порядок оформлення листів непрацездатності та засідань комісії
місцевого суду із соціального страхування.

Підготовка проектів розпоряджень.

Право на інформацію та його реалізація.

Основні види інформаційної діяльності.

Види інформації.

Відповідальність за порушення законодавства про інформацію.

Порядок оформлення копій судових рішень для видачі особам, які відповідно до законодавства мають право на їх одержання.

Оформлення документів.

 

Питання на перевірку знань в області  інформаційних технологій, ЗУ «Про інформацію»(головний спеціаліст з інформаційних технологій).

Поняття операційної системи.

Поняття комп’ютерної мережі.

Поняття сервера, його функції.

Поняття віддаленого доступу.

Роль DNS-сервера у функціонуванні локальної мережі суду.

Роль DHSP-сервера у функціонуванні локальної  мережі суду.

Поняття IP- адреси.

Яка роль антивірусного програмного забезпечення у функціонуванні локальної  мережі суду.

Поняття фаєрволу.

Поняття системи резервного копіювання.

Що таке база даних?.

Поняття електронної таблиці.

Які умови є нормальними для функціонування комп’ютерного обладнання?

Що таке мережевий комутатор (світч) та його функції?

Що таке мережевий комутатор (хаб) та його функції?

Що таке маршрутизатор, його функції?

Поняття MAC-адреси.

Право на інформацію та його реалізація.

Основні види інформаційної діяльності.

Види інформації.

Відповідальність за порушення законодавства про інформацію

 

Питання на перевірку знання Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді АРК та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ  , ЗУ «Про інформацію» (старші секретарі суду, секретарі суду, судові розпорядники).

Порядок роботи з речовими доказами.

Формування судових справ.

Порядок підготовки та надсилання вихідної кореспонденції.

Порядок виконання ухвал, постановлених суддями.

Передача та виконання не процесуальних документів.

Порядок розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію.

Порядок опрацювання вхідної кореспонденції.

Складання номенклатури справ суду. Формування у справи непроцесуальних документів.

Реєстрація та облік судових справ (матеріалів кримінального провадження).

Робота архіву суду.

Робота з адміністративними позовами, залишеними без руху.

Робота з заявами у цивільних справах, які залишено без руху.

Проходження процесуальних документів у справах про адміністративні правопорушення.

Приймання та облік апеляційних скарг на судові рішення.

Порядок виконання ухвал, постановлених суддями.

Звернення судових рішень до виконання.

Номенклатура справ суду.

Гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів.

Право на інформацію та його реалізація.

Основні види інформаційної діяльності.

Види інформації.

Ведення номенклатурних справ суду

 

Питання на перевірку знань в області бухгалтерії (головний спеціаліст(бухгалтер).

Поняття бюджетної організації.

Поняття основних засобів.

Поняття нематеріальних активів.

Поняття залишкової вартості.

 Різниця між зносом та амортизацією.

Період нарахування зносу в бюджетних установах.

Поняття ревізії.

Класифікація ревізій.

Класифікація розпорядників бюджетних коштів.

 Період здачі податкового звіту неприбуткових установ та організацій.

До якого числа здається довідка про депозитні операції?

Порядок нарахування відпусток.

 Порядок нарахування лікарняних.

Які існують відрахування із заробітної плати?

Які існують нарахування на фонд заробітної плати?

 Оподаткування лікарняних.

За рахунок яких коштів сплачуються лікарняні?

Чи можна виплачувати лікарняні в аванс?

До розрахунку середньої заробітної плати включено: оклад, надбавка, виробнича премія, компенсація відпустки. Назвіть, що включено невірно. Чому?

В результаті інвентаризації на підприємстві виявлено надлишок матеріалів на суму 300 грн. та недостачу цих же матеріалів в іншому приміщенні підприємства на суму 210 грн. Вкажіть винну особу та суму штрафу.

Видано підзвіт 300 грн. працівнику без звіту за попередні витрачені кошти. В наведеному порушенні вказати винну особу та суму штрафу.

В касі виявлено кошти на суму 1000 грн., які не належать даному підприємству. Вкажіть винну особу та суму штрафу.

Несвоєчасно повернуто сума невикористаних підзвітних коштів. Вкажіть винну особу в даному порушенні та суму штрафу.

Матеріально відповідальна особа була відсутня під час проведення інвентаризації. Вкажіть винну особу та суму штрафу.

 

Питання на перевірку знання в області судової статистики, Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, ЗУ «Про інформацію», (консультант з судової статистики).

Поняття правової статистики.

Об’єкт і одиниця спостереження у кримінально-, цивільно-, адміністративно-правовій статистиці.

Документи первинного обліку у судах.

Державна статистична звітність у судах.

Показники статистики судових органів.

Система показників кримінально-правової статистики.

Система показників цивільно-правової статистики.

Загальні положення заповнення та подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ та матеріалів (п. 1 Інструкції, затвердженої Наказом ДСА України №55 від 05.06.2006 року).

Порядок подання звітів відповідно до Інструкції, затвердженої Наказом ДСА України №55 від 05.06.2006 року (п. 2 Інструкції, затвердженої Наказом ДСА України №55 від 05.06.2006 року).

Перелік основних статистичних звітів судів першої інстанції та терміни їх подачі до Територіального управління державної судової адміністрації. (Інструкція  затверджена Наказом ДСА України №55 від 05.06.2006 року).

На підставі яких документів складається звіт за формою № 2-Ц (п. 3.4. Інструкції, затвердженої Наказом ДСА України №55 від 05.06.2006 року).

У яких випадках заповнюється картка обліку сум шкоди, завданої злочином (п. 1 Інструкції щодо заповнення форми картки обліку сум шкоди, завданої злочином Наказ ДСА України №21 від 17.02.2005 року).

Обробка карток обліку сум шкоди, завданої злочином у судах (п. 4 Інструкції щодо заповнення форми картки обліку сум шкоди, завданої злочином Наказ ДСА України №21 від 17.02.2005 року).

На підставі яких документів складається звіт за формою № 1 (п. 3.2 Інструкції, затвердженої Наказом ДСА України №55 від 05.06.2006 року).

На підставі яких документів складається звіт за ф № 2-А (п. 3.3 Інструкції, затвердженої Наказом ДСА України №55 від 05.06.2006року).

Порядок подання звітів за формою № 1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ» (п. 1 Інструкції щодо заповнення і подання форми звітності № 1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ», затверджену Наказом ДСА України №82 від 17.06.2010 року).

Порядок оформлення та направлення карток на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальну справу місцевими загальними судами (п. 4 Інструкції щодо заповнення картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, затверджену Наказом ДСА України № 32/04 від 18.03.2004 року).  

Структура картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу (п.1 Інструкції щодо заповнення картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, затверджену Наказом ДСА України № 32/04 від 18.03.2004 року).  
Порядок заповнення картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу (п.3 Інструкції щодо заповнення картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, затверджену Наказом ДСА України № 32/04 від 18.03.2004 року).  
Порядок заповнення довідки форми 6 у кримінальній справі (Інструкція про єдиний облік злочинів N 20/84/293/126/18/5 від 26.03.2002 ).
Поняття автоматизованої системи документообігу (Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року №30).
Види інформації за змістом відповідно до ЗУ «Про інформацію»
Інформація з обмеженим доступом (ст.21 ЗУ «Про інформацію»)
 

Питання на перевірку знання «Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді», ЗУ «Про інформацію», ЗУ «Про доступ до публічної інформації», ЗУ «Про звернення громадян» (консультант суду)

Реєстрація та облік звернень громадян.

Обов'язки працівника апарату суду, який здійснює систематизацію законодавства у суді.

Правила ведення систематичної картотеки нормативно-правових актів, судової статистики.

Порядок обліку юридичної літератури та порядок користування бібліотечним фондом суду.

Перелік основних статистичних звітів суду та терміни їх подачі до територіального управління Державної судової адміністрації України.

Ведення діловодства в місцевому загальному суді. Загальні положення.

Номенклатура справ суду: складання, робота з нею.

Поняття  публічної інформації. 

Принципи забезпечення доступу до публічної інформації.

Гарантії забезпечення права на доступ   до публічної інформації

Забезпечення доступу до інформації.

Визначення та перелік суб'єктів у   сфері   доступу   до   публічної
інформації.

Контроль за забезпеченням доступу   до публічної інформації.

Строк розгляду запитів про надання інформації.

Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

Відповідальність за порушення законодавства  про доступ до публічної інформації.

Мета і сфера дії Закону України «Про доступ до публічної інформації

Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню за Законом України  «Про звернення громадян».

Термін розгляду звернень за Законом України « Про звернення громадян».

Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Вимоги Інструкції по діловодству щодо приймання, розгляду та реєстрації кореспонденції, що надходить до суду

Які реєстраційні індекси мають судові справи?

Загальні положення Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді.

Нормативно-правові акти, що регулюють діловодство місцевого загального суду.

Робота зі зверненнями громадян. Законодавство, що регулює це питання.

 

 

 


 
 
Судовий збір
Контакти
Розклад роботи
Лічильник установи
До уваги суддів та працівників апарату Донецької та Луганської областей
XII позачерговий з'їзд суддів України
Міжнародні стандарти судочинства
Стратегічний план розвитку
Інструкція з діловодства
Рішення Європейського суду
Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Проведення судових засідань в режимі відеоконференції
Безкоштовна правова допомога
Концепція галузевої програми інформатизації судів
Судова влада України у мережі Facebook

© 2002-2013 Державна судова адміністрація України
лист вебмайстру