flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом керівника апарату
Солом'янського районного суду м. Києва
від  __________ 2012 року №_____


ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації у Соломянському районному суді м. Києва

1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації у Солом'янському  районному суді м. Києва.

2. Розрахунок фактичних витрат покладається на консультанта з кадрової роботи, який надаватиме відповідь на запит.

Розмір фактичних витрат вираховується з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати станом на дату направлення запитувачу інформації повідомлення про розмір фактичних витрат.

3. У випадку, коли запитувана інформація міститься в документах обсягом більш як 10 сторінок, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів (а у випадку продовження строку розгляду запиту – не пізніше 20 робочих днів) з дня надходження до Солом'янського районного суду м. Києва запиту на інформацію повідомляє про це заявника із зазначенням розміру фактичних витрат і банківських реквізитів Солом'янського районного суду м. Києва та порядку сплати цих витрат.

4. Надіслання копій документів за запитом здійснюється після підтвердження оплати фактичних витрат шляхом надіслання до Солом'янського районного суду м. Києва оригіналу розрахункового документа.

 5. Розміри фактичних витрат:

Послуга, що надається

Норми витрат на виготовлення однієї сторінки

копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.
 

РАХУНОК №_______

від ____ ________________ 20 ____ року

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 Всього до сплати: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(сума прописом)

 

Виконавець _____________________

                                             (підпис, ПІП)

 

Реквізити

 

Надавач послуг:                   Солом'янський районний суд м. Києва

Реєстраційний рахунок:      35229015000064 в ГУДКСУ в м. Києві

МФО банку:                         820019

Код ЄДРПОУ:                      26268059

Платник:                               _____________________________________________________

_____________________________________________________